Our Past Presidents

 • SIR M. VISVESVARAYA
 • MR. M. KANTHARAJ URS
 • MR. ALBION R. BANERJI
 • MR. MIRHUMZA HUSSEIN
 • MR. C. S. BALASUNDARAM IYER
 • MR. K. MATTHAN
 • MR. S. P. RAJAGOPALACHAR
 • MR. N. MADHAVA RAU
 • MR. K. V. ANANTHARAMAN
 • MR. F. H. NORONHA
 • MR. ALBION R. BANERJI
 • MR. N. MADHAVA RAU
 • DR. S. SUBBA RAO
 • MR. M. A. SRINIVASAN
 • MR. J. B. MALLARADHYA
 • MR. V. S. NATARAJAN
 • MR. G. R. ETHIRAJALU NAIDU
 • DR. B. VENKATA SUBBA RAO
 • DR. B. JAYARAM
 • MR. K. H. SRINIVASAN
 • MR. J. L. D’SA
 • DR. M. N. MAHADEVAN
 • MR. P. SAMBIAH
 • MR. S. A. SRINIVASAN
 • MR. G. S. VENKATARAMANA IYER
 • MR. V. M. GHATAGE
 • MR. N. LAKSHMAN RAU
 • DR. K. ASWATH NARAYAN RAO
 • MR. M. D. SHIVANANJAPPA
 • MR. M. K. RAMACHANDRA
 • MR. G. SHIVAPPA
 • MR. H. V. NRAYANA RAO
 • MR. S. G. RAMACHANDRA
 • PROF. A. C. DEVE GOWDA
 • PROF. T. RAMESAN
 • MR. P. GOPALAN NAIR
 • MR. B. S.
 • MR. B. V. RATHNAIAH SETTY
 • MR. B. SHANKARAPPA
 • MR. C. M. REDDY
 • MR. M. SRINIVASA RAO
 • DR. S. R. CHANDRASHEKAR
 • DR. D. S. CHANDER
 • MR. G. M. NATARAJAN
 • MR. M. R. DORAISWAMY IYENGAR
 • DR. K. THIMMAPPAIAH
 • DR. K. M. PRAKASH
 • MR. T. RAMAKRISHNA
 • MR. S. R. VASANTHAKUMAR
 • MR. P. T. KASTURI
 • MR. M. V. C. TALWAR
 • DR. N. A. NARAYANASWAMY
 • DR. T. R. NAGARAJ
 • MR. M. N. PRAKASH
 • DR. H. PARAMESH
 • DR. R. NARAYANASWAMY
 • MR. N. HIRANYA
 • MR. M. R. RASHID
 • PROF. B. SADASHIVA MURTHY
 • MR. R. P. NANJAPPA
 • MR. R. A. NAGARAJA GUPTA
 • MR. B. N. GARUDACHAR IPS (Retd)
 • MR. H. G. BALAGOPAL
 • MR. C. VENKATESH PRASAD
 • MR. H. A. DEVENDRA KUMAR
 • MR. Y. K. PUTTASOME GOWDA IAS (Retd)
 • DR. S. NARASIMHA RAO
 • MR. B. V. SUDARSHANA
 • MR. S. UDAY SHANKAR
 • MR. U. B. BHAT
 • MR. B. S. ARUN KUMAR
 • DR. A. J. ANANDAN
 • MR.MANANDI N. SURESH
 • MR. K JAIRAJ IAS(Retd)
 • MRS. SHOBHA NEELAKANTAPPA
 • 1917-1918
 • 1918-1919
 • 1919-1922
 • 1922-1926
 • 1926-1930
 • 1930-1935
 • 1935-1937
 • 1937-1941
 • 1941-1945
 • 1945-1946
 • 1946-1947
 • 1947-1949
 • 1949-1951
 • 1951-1952
 • 1952-1955
 • 1955-1956
 • 1956-1957
 • 1957-1958
 • 1958-1959
 • 1959-1961
 • 1961-1962
 • 1962-1963
 • 1963-1964
 • 1964-1965
 • 1965-1966
 • 1966-1967
 • 1967-1968
 • 1968-1969
 • 1969-1970
 • 1970-1971
 • 1971-1972
 • 1972-1973
 • 1973-1974
 • 1974-1976
 • 1976-1977
 • 1977-1978
 • 1978-1979
 • 1979-1980
 • 1980-1981
 • 1981-1982
 • 1982-1983
 • 1983-1984
 • 1984-1985
 • 1985-1986
 • 1986-1987
 • 1987-1988
 • 1988-1989
 • 1989-1990
 • 1990-1991
 • 1991-1992
 • 1992-1993
 • 1993-1994
 • 1994-1995
 • 1995-1996
 • 1996-1997
 • 1997-1998
 • 1998-1999
 • 1999-2000
 • 2000-2001
 • 2001-2002
 • 2002-2003
 • 2003-2004
 • 2004-2005
 • 2005-2006
 • 2006-2007
 • 2007-2008
 • 2008-2009
 • 2009-2010
 • 2010-2011
 • 2011-2012
 • 2012-2013
 • 2013-2014
 • 2014-2015
 • 2015-2016
 • 2016-2017